ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που άπτονται του εμπορικού & του εταιρικού δικαίου, του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού. Η ενασχόληση μας με το συγκεκριμένο τομέα δικαίου εδράζεται στην επαφή μας με τον επιχειρηματία, ώστε να είναι αφοσιωμένος στην κερδοφορία της επιχείρησης του και φυσικά στην προσωπική και οικογενειακή ζωή του. Στο πλαίσιο της παραπάνω επιδίωξης παρέχουμε υπηρεσίες ολιστικής υποστήριξης προς τον επιχειρηματία, καθώς πλην των έμπειρων δικηγόρων του γραφείου μας, που είναι δίπλα στον επιχειρηματία σε κάθε βήμα, συνεργαζόμαστε με την έμπειρη λογιστική εταιρεία ERGOACCOUNTING SA.

Ενδεικτικά υποθέσεις που αναλαμβάνουμε:

 • Σύσταση εταιρείας οποιουδήποτε τύπου (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ε.Μ.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Μ.Κ.Ε.) σε συνεργασία με λογιστή και για την έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εναρμόνιση καταστατικού, θέματα ΓΕΜΗ
 • Είσπραξη απαιτήσεων
 • Θέματα διοικητικού συμβουλίου και μετόχων
 • γνωμοδοτήσεις
 • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος εταιρείας
 • Κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας
 • Κατοχύρωση πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας
 • Κατοχύρωση σχεδίων ή υποδειγμάτων
 • Προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό
 • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνιών μίσθωσης
 • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών παροχής υπηρεσιών
 • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών εμπιστευτικότητας
 • Αποκατάσταση προσβολής εμπορικής επωνυμίας
 • Εκπροσώπηση σε ποινικά δικαστήρια πχ λόγω φορολογικών οφειλών κλπ
 • Εξυγίανση επιχειρήσεων και λοιπά θέματα πτωχευτικού δικαίου (Ν. 4738/2020)