Το γραφείο μας ασχολείται συστηματικά με ποινικές υποθέσεις, υπερασπιζόμενο πελάτες για σοβαρά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Παρέχει πληροφορίες φακέλων για την ποινική κατάσταση του  ενδιαφερομένου για να διαπιστωθεί ένα διώκεται ή όχι με στερητικές της ελευθερίας ποινές ένεκα αξιοποίνων πράξεων.

Επίσης προβαίνει σε αιτήσεις ακυρώσεων αποφάσεων ή διαδικασίας, άσκηση εφέσεων- αναιρέσεων και συγχωνεύσεων ποινών.