Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση αποφάσεων διαζυγίων (συναινετικών ή κατ’ αντιδικία), διατροφών και επικοινωνίας συνεργαζόμενο με έμπειρο ψυχολόγο ο οποίος αναλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους γονείς που προχωρούν στην διαδικασία διαζυγίου όσον αφορά την ορθή διαχείριση των σχέσεων τους με τα τέκνα τους, εστιάζοντας στην προσαρμογή αυτών στα νέα δεδομένα ζωής της οικογένειας.
Το γραφείο μας επίσης αναλαμβάνει την επίλυση περιουσιακών διαφορών (αποκτήματα) μεταξύ των συζύγων εξωδικαστικά ή δικαστικώς με την άσκηση της σχετικής αγωγής περί αποκτημάτων.
Πέρα των ανωτέρω αναλαμβάνει την εκούσια ή δικαστική αναγνώριση τέκνου, την αποκήρυξη αυτού.