Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διαδικασία δηλώσεων και αποδοχής κληρονομιών, την σύνταξη διαθηκών, την έκδοση κληρονομητηρίου, την δημοσίευση διαθηκών  καθώς και την άσκηση αγωγών  περί κλήρου, ακύρωση διαθήκης, προσβολή νομίμου μοίρας.