Ειδικά για τις περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων, το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της σχετικής υπόθεσης, χωρίς να σας επιβαρύνει εκ των προτέρων. Αναλαμβάνουμε να σας προσφέρουμε υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες δικαστικά ή εξωδικαστικά, χωρίς να επιβαρυνθείτε οικονομικά, πριν καταστεί αμετάκλητη η υπόθεση σας.

Συγκεκριμένα, υπογράφεται με τον πελάτη ένα “εργολαβικό Δίκης” με το οποίο επιβαρύνεται με τα έξοδα της υπόθεσης σας το γραφείο μας, το οποίο αμοίβεται, όταν επιδικαστεί η οφειλόμενη αποζημίωση. Δε χρειάζεται να καταβληθεί καμιά προκαταβολή, αλλά μεταβιβάζεται στο γραφείο μας ένα μέρος των επιδικασθέντων, που ανέρχεται στο ποσοστό τοις εκατό που θα συμφωνηθεί.

Αναλαμβάνουμε:

  1. Την προετοιμασία, δηλαδή την καθοδήγηση σας στην κατάθεση ενώπιον της Τροχαίας, την ενημέρωση για την πορεία της δικογραφίας και την έγκαιρη παραλαβή της, την ανάλυση των συνθηκών του ατυχήματος π.χ. λήψη φωτογραφιών από τον τόπο του ατυχήματος, συμμετοχή στην εκπόνηση πραγματογνωμοσύνης κλπ
  2. Την σύνταξη και την κατάθεση της αγωγής, προκειμένου να λάβετε άμεσα δικάσιμο, χωρίς χρονοτριβές, ώστε να αποζημιωθείτε όσον το δυνατόν γρηγορότερα. Το δικόγραφο είναι άρτιο και εξαντλεί όλες τις πιθανότητες για να αποζημιωθείτε και συντάσσεται πάντα σε συνεννόηση μαζί σας.

Την εκπροσώπηση σας στο Δικαστήριο, προκειμένου να επιδικαστούν αποζημιώσεις για υλικές ζημίες (π.χ. επισκευή αυτοκινήτου, μείωση εμπορικής αξίας, χρήση ταξί για όσο χρονικό διάστημα το όχημα παρέμεινε στο συνεργείο κλπ) και σωματικές βλάβες (π.χ. νοσήλια που έγιναν ή μελλοντικά, δαπάνη για αποκλειστική νοσοκόμα ή οικιακή βοηθό, για βελτιωμένη διατροφή, απώλεια εισοδήματος, ηθική βλάβη, ηθική βλάβη του άρ. 931 ΑΚ, λόγω μόνιμης παραμόρφωσης ή αναπηρίας κλπ