ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη μηνύσεων και υπομνημάτων και την παράσταση σε προανακριτικές και ανακριτικές πράξεις.

Επιπλέον, εξειδικεύεται στο χειρισμό υποθέσεων που αφορούν φορολογικά και τελωνειακά αδικήματα, εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, εργατικά ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα, εγκλήματα κατά της ιδιοκησίας, κατά της ζωής, αγορονομικά, υποθέσεις για χρέη προς το Δημόσιο, ΙΚΑ, και υποθέσεις ακάλυπτων επιταγών

Ο δικηγόρος Χαράλαμπος Δήμου εξειδικευμένος στο ποινικό δίκαιο μπορεί να σας συμβουλεύσει σε  υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων, προσφέροντας σας συμβουλές τόσο στο στάδιο της προανάκρισης όσο και στο ακροατήριο και φυσικά να αναλάβει την εκπροσώπηση σας στο ακροατήριο.