ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Είναι συμβολαιογράφος Αθηνών, έχοντας εμπειρία 35 ετών με αμέτρητα συμβόλαια αγοραπωλησίας, γονικών παροχών, κληρονομιών κλπ, μπορεί να επιλύσει ή να συμβουλέψει σε οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την ακίνητη περιουσία.