ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗ

Είναι  δικηγόρος με εξειδίκευση κυρίως στον χώρο του Αστικού, Εταιρικού και εν γένει Εμπορικού δικαίου. Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών και έχει 20 χρόνια μάχιμης δικηγορίας. Διετέλεσε μέλος ομάδων ως νομική σύμβουλος μελετητικών εταιριών για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς και ανάληψη δημοσίων έργων και του Εθνικού Κτηματολογίου και  νομική σύμβουλος του Συνδέσμου Εγκαταστατών Υδραυλικών Αθήνας. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με ζητήματα Ρυθμίσεων Οφειλών, Οικογενειακού Δικαίου και δικαίου ακινήτων. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.