ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΥ

Ο Χαράλαμπος Δήμου γεννήθηκε το 1982 στην Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην Πάτρα. Από το 2002 ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και πτυχιούχος του τμήματος της Νομικής του Δ.Π.Θ. (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης). Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στο ποινικό δίκαιο.

Είναι διαμεσολαβητής, διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (ΥΔΔΑΔ). Συμμετέχει στον κατάλογο διαμεσολαβητών του κέντρου διαμεσολάβησης του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) και έχει λάβει βασική εκπαίδευση διαμεσολάβησης από το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – ΑΚΚΕΔ Προμηθέας σε συνεργασία με τον διεθνή φορέα ADR Center – Member of Jams International και το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης – GMI.

(Data protection officer/DPO) από το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και εξειδικεύεται στον Ν. 4624/2019 για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Είναι εξειδικευμένος σε θέματα εταιρικού δικαίου & υποθέσεων που άπτονται της φορολογικής νομοθεσίας. Επίσης έχει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις πτωχευτικού δικαίου, τραπεζικού δικαίου και σε υποθέσεις εξωδικαστικών ή δικαστικών ρυθμίσεων οφειλών, καθώς και στον Ν. 4469/2017 (εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων). Έχει διοριστεί σύνδικος σε πτωχεύσεις εμπορικών επιχειρήσεων. Από το 2011 ασχολείται εντατικά με υποθέσεις Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), έχοντας αναλάβει και διεκπεραιώσει με επιτυχία εκατοντάδες υποθέσεις.
Έχει αναλάβει με επιτυχία σημαντικές ποινικές υποθέσεις, κυρίως κακουργήματα, αλλά και σοβαρά πλημμελήματα.