ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Το γραφείο μας ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2006 από τον δικηγόρο Αθηνών Χαράλαμπο Δήμου και αναλαμβάνει ευρύ φάσμα υποθέσεων, μαχόμενης και συμβουλευτικής δικηγορίας.
Στη συνέχεια ο Χαράλαμπος Δήμου ίδρυσε την επιστημονική ομάδα yperaspsi.gr, η οποία αποτελείται από μάχιμους δικηγόρους εξειδικευμένους σε όλους τους τομείς του δικαίου, αλλά και επιστήμονες όλων των κλάδων, λογιστή, οικονομολόγο, συμβολαιογράφο, πολιτικό μηχανικό και σύμβουλο ακινήτων και για αυτό μπορούμε να αναλάβουμε αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα την υποστήριξη της υπόθεσης σας.
Συνδυάζοντας γνώση, δυναμικότητα και νέες τεχνολογίες επιτυγχάνουμε την ταχεία και αποτελεσματική παροχή νομικών υπηρεσιών, είτε αφορούν ιδιώτες, είτε επιχειρήσεις.
Στόχος μας είναι η απευθείας συνεργασία με τον πελάτη και η κατανόηση των ιδιαίτερων ανησυχιών του: προσωπικές, επαγγελματικές, διαχειριστικές. Αξιολογούμε ότι κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κάνει την διαφορά και με εντιμότητα και εχεμύθεια σχεδιάζουμε από κοινού την υπερασπιστική γραμμή των δικαιωμάτων του, προσφέροντας πλήρη νομική κάλυψη, θέλοντας να πιστεύουμε ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.