Το γραφείο μας αναλαμβάνει με αποτελεσματικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό την έκδοση Συντάξεων, γήρατος, αναπηρίας, χηρείας, από κάθε ταμείο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΟΓΑ, και άλλων ταμείων επικουρικής Ασφάλισης. Επίσης, επιλύουμε ζητήματα που αφορούν υποθέσεις κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου, προς κάθε Ταμειο, Αρχή, ή Επιτροπή.