ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Στην καθημερινή μας ζωή, καταναλωτής είναι με απλά λόγια το πρόσωπο που καταναλώνει ένα αγαθό [π.χ. ένα προϊόν] ή αποδέχεται μια υπηρεσία.

Στην ελληνική έννομη τάξη, συναντούμε τον ορισμό του καταναλωτή σε πολλά νομοθετήματα. Το μοναδικό όμως νομοθέτημα, που μας δίνει αυτούσιο τον ορισμό του, και ξεχωρίζει μέχρι σήμερα έναντι των λοιπών, είναι αυτό του ν. 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, στη διάταξη του άρθρου 1α του οποίου ορίζεται ότι καταναλωτής είναι : «κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα».

Ο πολίτης-καταναλωτής βρίσκεται εδώ και χρόνια στο κέντρο του ενδιαφέροντος της κοινωνίας. Και τούτο, διότι αποτελεί έναν κινητήριο μοχλό στον χώρο της αγοράς, του εμπορίου και της οικονομίας κάθε χώρας. Ταυτόχρονα όμως, είναι και το αδύναμο μέρος στο όλο εμπορικό σύστημα των συναλλαγών, εξ ου και έχει καθιερωθεί η υποχρέωση της πολιτείας να μεριμνά για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του.

Μολονότι υπάρχουν τόσοι νόμοι που έχουν σαν στόχο τους την προστασία του και την διασφάλιση των ομαλών συνθηκών στις συναλλαγές, πολύ συχνά και σχεδόν καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων των καταναλωτών. 

Πόσοι αλήθεια, από όλους εμάς τους πολίτες-καταναλωτές, είναι αυτοί που γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι τα δικαιώματά μας;

 Πόσοι γνωρίζουμε ποια είναι τα μέσα άσκησης και προάσπισης των δικαιωμάτων αυτών;

 Πόσοι γνωρίζουμε τι πρέπει να προσέξουμε κατά τη σύναψη των συμβάσεων που πρόκειται να προσχωρήσουμε;

Για όλα αυτά ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

Το γραφείο μας, επανδρωμένο με έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ακολουθώντας τις ανάγκες της κοινωνίας μας, σας παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη σε συμβουλευτικό αλλά και δικαστηριακό επίπεδο, σας προσφέρει τις λύσεις που χρειάζεστε επιλύοντας τα προβλήματά σας, με στόχο την κάλυψη των αναγκών σας, την προάσπιση των συμφερόντων σας και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων σας.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

Η ιδιωτική ζωή της προσωπικότητας του ατόμου τα τελευταία χρόνια απειλείται λόγω των νέων δυνατοτήτων της ταχύτατης μεταφοράς πληροφοριών από το Διαδίκτυο. Έχουμε βρεθεί συχνά μπροστά σε διαφημίσεις μη επιθυμητές, σε οχλήσεις από εταιρείες [κυρίως εισπρακτικές], χωρίς να έχει δοθεί από εμάς το σχετικό δικαίωμα. Οι υποθέσεις του αντικειμένου του δικαίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων σχετίζονται με αγωγές, προσφυγές, καταγγελίες κατά των υπευθύνων που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μη νόμιμα και χωρίς την συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.

Οι υποθέσεις των Υπερχρεωμένων νοικοκυριών ή άλλως, ως γνωστό σε όλους μας, υποθέσεις του Νόμου Κατσέλη, άπτονται της προσέγγισης των οφειλών των ιδιωτών μέσω της δικαστικής οδού [αίτηση, προσωρινή διαταγή,έφεση] και της αναδιαμόρφωσης των οφειλών αυτών [ρύθμιση οφειλών, κούρεμα οφειλών, περίοδος χάριτος], ώστε αφενός με την ανωτέρω διαδικασία να διασωθεί από τη ρευστοποίηση η κύρια κατοικία των ιδιωτών ή η μοναδική κατοικία αυτών ή και άλλων τυχόν περιουσιακών στοιχείων τους, αφετέρου να ρυθμισθούν οι οφειλές τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν οι ίδιοι ενεργά πλέον στην κοινωνική ζωή.

Οι υποθέσεις που αφορούν στις ληξιπρόθεσμες οφειλές με πιστωτικά ιδρύματα άπτονται των περιπτώσεων που φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα έχουν συνάψει συμβάσεις δανείων με πιστωτικά ιδρύματα [τράπεζες] και έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τα τελευταία να προβούν στην ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους ή ακόμη και των συνολικών οφειλών τους εκ των συμβάσεων από αυτά.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο της υπερπροσφοράς από τα πιστωτικά ιδρύματα των δανειακών τους προϊόντων προς το καταναλωτικό κοινό, με στόχο τόσο την εξυπηρέτηση των αναγκών αυτού [του κοινού] όσο και την αύξηση των κερδών τους [τα πιστωτικά ιδρύματα]. Πριν καταλήξουμε όμως στη σύναψη-υπογραφή μιας δανειακής σύμβασης είναι φρόνιμο όπως προηγηθούν τα εξής:   έρευνα αγοράς στον κύκλο των πιστωτικών ιδρυμάτων προκειμένου να επιλέξουμε το καλύτερο, ενδελεχής μελέτη της σύμβασης δανείου [διάρκεια, επιτόκιο, εγγύηση, ασφάλεια], ενημέρωση για τις επιπλέον επιβαρύνσεις [έξοδα φακέλου, έξοδα τροποποίησης της σύμβασης, έξοδα πρόσθετης πράξης], χρόνος πληρωμών των δόσεων και άσκηση των δικαιωμάτων μας.

Πολλές φορές χωρίς δεύτερη σκέψη προβαίνουμε στη σύναψη-υπογραφή μιας δανειακής σύμβασης, μολονότι όμως  δεν έχουμε κατανοήσει τους όρους που αναγράφονται  σε αυτές και στην κυριολεξία προσπερνώντας τα λεγόμενα «ψιλά γράμματα». Αποτέλεσμα τούτου είναι να καταλήγουμε οφειλέτες των τραπεζικών ιδρυμάτων και να βρισκόμαστε εκ των υστέρων αντιμέτωποι με υπέρογκες   επιβαρύνσεις της οφειλής μας και με δυσανάλογες χρεώσεις των υπηρεσιών που αιτηθήκατε.

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών με την οποίαν συμβληθήκαμε και την οποίαν χρησιμοποιούμε μας χρεώνει ασκόπως με επιβαρύνσεις και συνδρομές, που δεν ανταποκρίνεται στην εκ μέρους μας ζητούμενη παροχή αλλά ούτε και στην συμφωνημένη υπηρεσία.

Κάθε φορά που συνάπτουμε μία σύμβαση [αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας π.χ ασφαλιστήριο ζωής, ατυχημάτων, υγείας, σύμβαση με σχολές εκγύμνασης κ.λπ.] θα πρέπει να δείχνουμε την προσήκουσα προσοχή και επιμέλεια, να ελέγχουμε τους όρους που περιέχονται σε αυτές πριν την υπογραφή τους, να κατανοούμε τα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε, ώστε να αποφεύγουμε όρους που μας δεσμεύουν σε υπερβολικό βαθμό. Πρόκειται για τους λεγόμενους καταχρηστικούς όρους. Καταχρηστικοί όροι με απλά λόγια είναι οι μη δίκαιοι όροι μιας σύμβασης, που περιορίζουν υπέρμετρα την ευθύνη του αντισυμβαλλόμενού μας και δημιουργούν έτσι εις βάρος μας, ως καταναλωτές, μία ανισορροπία στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των δύο μερών.

Σε κάθε πώληση καταναλωτικού αγαθού ο πωλητής οφείλει να παραδώσει στον αγοραστή το προϊόν με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Κάποιες φορές όμως ο αγοραστής διαπιστώνει στην πορεία πως το προϊόν που αγόρασε είναι ελαττωματικό και δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που το προσδιορίζουν. Τότε είναι που ανακύπτει το ζήτημα τού ποιός φέρει το βάρος της ευθύνης στην πώληση του εν λόγω καταναλωτικού αγαθού και αν μπορούμε να ζητήσουμε την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, ή την αντικατάστασή του, ή την επισκευή του καταναλωτικού αγαθού.

Ένα από τα ισχυρότερα και εκ του νόμου κατοχυρωμένα δικαιώματα του καταναλωτή, είναι αυτό της υπαναχώρησης, το γνωστό δικαίωμα ακύρωσης μιας σύμβασης. Τις πιο πολλές φορές όμως όταν κάνουμε γνωστή την πρόθεσή μας στο αντισυμβαλλόμενο μέρος να υπαναχωρήσουμε από την σύμβαση, η απάντησή του είναι : είτε η αδιαφορία του, είτε η μη αποδοχή του αιτήματός μας. Γι αυτό και οφείλουμε, ως καταναλωτές, να γνωρίζουμε αφενός ότι όλοι μας έχουμε το δικαίωμα της υπαναχώρησης από μια σύμβαση, αφετέρου τις προϋποθέσεις του δικαιώματος αυτού, την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος αυτού καθώς και την πλήρη διαδικασία διεκδίκησής του.

Εάν ενδιαφέρεστε να πληροφορηθείτε αναλυτικά για την υπόθεση που σας απασχολεί, την εκτίμηση κόστους αυτής, αν έχετε απορίες σχετικά με θέματα προστασίας καταναλωτή, όπως π.χ. αγορά ελαττωματικού προϊόντος, δικαίωμα υπαναχώρησης, διακανονισμός ληξιπρόθεσμων οφειλών κ.α. ΜΗΝ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ να τηλεφωνήσετε στο 210 -33 89 739 και ο εξειδικευμένος δικηγόρος μας θα σας λύσει κάθε απορία.
 

Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, άμεσα