ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Κατά την πρώτη επίσκεψη στο γραφείο μας, δεν είναι απαραίτητο να μας προσκομίσετε κανένα έγγραφο. Βέβαια καλό θα ήταν και για την πληρέστερη εξυπηρέτησή σας, να μας φέρετε οποιοδήποτε έγγραφο κρίνετε σκόπιμο κατά τη δική σας κρίση. Συνήθως η πρώτη συνάντηση γίνεται για να γίνει μία αξιολόγηση της υπόθεσης, ώστε να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς από την πλευρά μας και μετά το πέρας της συνάντησης θα σας αποστείλουμε αναλυτικό κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να φέρετε, μαζί με μία εκτίμηση για την υπόθεση σας και την μελλοντική πορεία της. Τέλος, αν κάποιο κρίσιμο έγγραφο δεν βρίσκετε στην κατοχή σας αναλαμβάνουμε –κατόπιν εξουσιοδοτήσεως- την αναζήτησή του για λογαριασμό σας, εφόσον κριθεί στο πρώτο ραντεβού ότι είναι απαραίτητο.   Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.

Φυσικά. Το γραφείο μας υποστηρίζει και την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση σας. Δηλαδή το ραντεβού σας μπορεί να γίνει σε προκαθορισμένη ώρα, τηλεφωνικά, με  email, μέσω skype ή μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας μας, η συνδυαστικά όλων αυτών. Σε κάθε περίπτωση θα λάβουμε το ιστορικό της υπόθεσης σας και θα ενημερωθείτε για τα έγγραφα και το κόστος που απαιτείται, καθώς και για την ενδεχόμενη μελλοντική πορεία της. Για περισσότερες πληροφορίες  ανατρέξτε εδώ.

Ναι, χρεώνεται. Η χρέωση ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ πλέον ΦΠΑ (σήμερα 24 %), όπως τούτο ορίζεται στον Κώδικα περί Δικηγόρων. Αν τελικώς μας αναθέσετε την υπόθεσή σας, από τη δικηγορική μας αμοιβή αφαιρείται το ποσό που έχετε ήδη καταβάλλει για την επίσκεψή σας. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε παραπάνω υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικού ή online ραντεβού με σημαντικά μικρότερο κόστος.

Ναι, με όλα τα διαθέσιμα μέσα πληρωμής. Ο αριθμός των δόσεων εξαρτάται από το ύψος της δικηγορικής αμοιβής.

Από 1-1-2014 η παράσταση Δικηγόρου στα αγοραπωλητήρια συμβόλαια είναι προαιρετική. Η δικηγορική αμοιβή ορίζεται ελεύθερα με συμφωνία με τον πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, τονίζουμε ότι ειδικώς για τα αγοραπωλητήρια συμβόλαια ακινήτων, θεωρούμε την παράσταση Δικηγόρου άκρως επιβεβλημένη για την προάσπιση των συμφερόντων αφενός του αγοραστή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ακίνητο που αγοράζει δεν παρουσιάζει πραγματικά ή νομικά ελαττώματα (λ.χ. ότι δεν υφίσταται προσημείωση, ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, ότι δεν είναι ρυμοτομούμενο) και αφετέρου του πωλητή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή αποπληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος.

Το γραφείο μας συνεργάζεται με inhouse εξειδικευμένο σύμβουλο ακινήτων, ο οποίος μπορεί να προωθήσει το ακίνητο σας ή να σας υποδείξει ακίνητο προς αγορά ή ενοικίαση. Είναι αυτονόητο ότι στη συνέχεια το γραφείο μας μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε νομική διαδικασία σχετικά με το ακίνητο και την διαχείριση του, καθώς ο δικηγόρος ακινήτων, ο συμβολαιογράφος, ο πολιτικός μηχανικός και ο λογιστής του γραφείου μας, θα είναι δίπλα σας. Άλλωστε στο γραφείο μας συνυπάρχουν ειδικότητες όλων των κλάδων, ώστε να παρέχεται ολοκληρωμένος και αποτελεσματικός χειρισμός  της υπόθεσης σας.

Εφόσον άλλο Δικηγορικό γραφείο χειριζόταν την υπόθεση σας, θα πρέπει πριν την ανάληψη της υπόθεσης από το γραφείο μας, να έχετε στην διάθεση σας επιστολή από τον συνάδελφο που τη χειριζόταν στην οποία θα αναφέρεται ότι σας παραδίδει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και ότι δεν έχει οικονομική απαίτηση από εσάς για τον χειρισμό της υποθέσεώς σας. Κατόπιν αυτών αναλαμβάνουμε εμείς εφεξής την υπόθεσή σας.

Ναι. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε όλη τη χώρα και μάλιστα διαθέτουμε προς τούτο ευρύτατο δίκτυο συνεργατών σε πολλές πόλεις της Ελλάδος. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να εκθέσετε την υπόθεση σας και με άλλους τρόπους εκτός από την επίσκεψη στο γραφείο μας, όπως με τηλεφωνικό ραντεβού, τηλεδιάσκεψη ή ακόμα και δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Τηλεφωνώντας στο γραφείο μας θα λάβετε πλήρη καθοδήγηση για το πως θα μας αποστείλετε το ιστορικό της υπόθεσης σας και θα έχετε μία γρήγορη και ολοκληρωμένη απάντηση.

Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4509/2017, η διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου είναι ταχύτερη, καθότι πλέον δεν είναι απαραίτητη η προσφυγή στο Δικαστήριο. Συγκεκριμένα, απαιτείται έγγραφη συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου τους παρουσία των πληρεξουσίων τους Δικηγόρων και εν συνεχεία υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε συμβολαιογράφο, ο οποίος συντάσσει την σχετική πράξη που βεβαιώνει την λύση του γάμου. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 10 έως 15 ημέρες.

Το γραφείο μας ειδικεύεται στις ρυθμίσεις οφειλών από τραπεζικά προϊόντα και από το έτος 2011, έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει με επιτυχία εκατοντάδες υποθέσεις. Αναλαμβάνουμε για εσάς την διαπραγμάτευση του δανείου σας με την τράπεζα, αφού πρώτα διαμορφώσουμε από κοινού την πρόταση που θα υποβάλλουμε στην τράπεζα. Στη συνέχεια αναλαμβάνουμε όλη την διαπραγμάτευση, προκειμένου να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή λύση για την βιώσιμη εξυπηρέτηση του δανείου σας. Αναλαμβάνουμε την ρύθμιση στεγαστικών, επιχειρηματικών και καταναλωτικών οφειλών.

Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4509/2017, η διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου είναι ταχύτερη, καθότι πλέον δεν είναι απαραίτητη η προσφυγή στο Δικαστήριο. Συγκεκριμένα, απαιτείται έγγραφη συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου τους παρουσία των πληρεξουσίων τους Δικηγόρων και εν συνεχεία υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε συμβολαιογράφο, ο οποίος συντάσσει την σχετική πράξη που βεβαιώνει την λύση του γάμου. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 10 έως 15 ημέρες.

 

Μετά την λήξη ισχύος του Νόμου 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), η κύρια κατοικία προστατεύεται με τις διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ηλεκτρονική πλατφόρμα προστασίας κύριας κατοικίας) που τον αντικατέστησε. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης νέας αίτησης νόμου Κατσέλη, με αίτημα προστασίας κύριας κατοικίας, από τις 31/12/2018 και έπειτα, ενώ όσες αιτήσεις έχουν ήδη κατατεθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία, θα συζητηθούν κανονικά. Πλέον μπορεί να ζητηθεί η της προστασία κύριας κατοικίας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Ν. 4605/2019) και να ρυθμιστούν οφειλές που απορρέουν από στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, με υπόλοιπο ανά τράπεζα, μέχρι 130.000 ευρώ και 100.000 ευρώ αντίστοιχα και έχουν ως εξασφάλιση προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη, στην κύρια κατοικία του δανειολήπτη.

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας​ του Ν. 4224/2013​, όπως ισχύει, υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή μεταξύ δανειολήπτη και ιδρύματος της αναγκαίας πληροφόρησης, προκειμένου κάθε πλευρά να είναι σε θέση να σταθμίσει τα οφέλη ή τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης (λύσεις ρύθμισης) ή οριστικού διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των δανείων σε καθυστέρηση με τελικό σκοπό, την επιλογή της καταλληλότερης, κατά περίπτωση λύσης. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση σας σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν. 4224/2013.

Ναι. Πάγια θέση του γραφείου μας είναι πρώτον η απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της οικονομικής σας διαφοράς, κάτι που θα σας γλιτώσει χρόνο και φυσικά περιττά δικαστικά έξοδα. Σε δεύτερο στάδιο, ασκούμε όλα τα νόμιμα μέσα διεκδίκησης, λ.χ. εξώδικη όχληση, έκδοση διαταγής πληρωμής, κατάθεση αγωγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κ.ο.κ.

Ναι. Υπάρχουν πολλά μέσα νόμιμης άμυνας απέναντι στις ληξιπρόθεσμές σας οφειλές από τη στιγμή που σας κοινοποιείται ένα δικόγραφο, ακόμα και μέχρι το στάδιο ενδεχόμενου πλειστηριασμού εις βάρος της περιουσίας σας.

Ναι. Εκπροσωπούμε πολλές εταιρίες με αυτόν τον τρόπο. Το ύψος της αμοιβής μας καθορίζεται κάθε φορά σε συμφωνία με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των νομικών εκκρεμοτήτων αυτής και αναπροσαρμόζεται όποτε κρίνεται αυτό σκόπιμο.

Κατ’ αρχήν πρέπει να ενημερώσετε τον Δικηγόρο σας όσο το δυνατόν συντομότερα για το είδος του εγγράφου που παραλάβατε, την φύση της υπόθεσης που αφορά και την ημερομηνία που το παραλάβατε, καθώς η πλειοψηφία των εγγράφων που κοινοποιούνται υπόκεινται σε προθεσμίες κατά τις οποίες θα πρέπει να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, αλλιώς αυτά ενδέχεται να παραγραφούν, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να τα ασκήσετε πλέον.

Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις είστε νομικώς καλυμμένοι. Η ζημία σας καλύπτεται από ένα δημόσιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το «Επικουρικό Κεφάλαιο» που καλείται να σας αποζημιώσει και αυτό εν συνεχεία στρέφεται κατά του οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος.

Ναι, σας παρέχουμε πλήρη διαφώτιση σχετικά με το πότε θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και αναλαμβάνουμε να υποβάλλουμε τον φάκελο σας για σύνταξη καθώς και επιβλέψουμε την έκδοση της.