Ποινικό Δίκαιο

  1. φορολογικές παραβάσεις
  2. ακάλυπτες επιταγές
  3. παραβάσεις αγορανομικών/υγειονομικών/πολεοδομικών διατάξεων
  4. αδικήματα εξύβρισης, συκοφαντικής δυσφήμησης
  5. αδικήματα κατά της περιουσίας, απάτης, υπεξαίρεσης κλπ
  6. μηνύσεις
  7. εγκλήματα κατά της ζωής και της υγείας, τροχαία, εργατικά ατηχύματα, ιατρική ευθύνη