Αποδοχές Κληρονομιών, Νομιμοποιήσεις Κληρονόμων

  1. αποδοχές κληρονομιών
  2. δημοσίευση, προσβολή διαθηκών
  3. έκδοση κληρονομητηρίου
  4. διαφορές μεταξύ κληρονόμων