Δραστηριότητες γραφείου και νομική υποστήριξη

Πτωχευτικό Δίκαιο

 • Υπαγωγή σε σχέδιο αναδιοργάνωσης (Άρθρο 99 Πτωχευτικού Νόμου) – Νόμος 3869/2010 περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Παράσταση σε πτωχευτικά δικαστήρια, υπαγωγή εταιρειών και εμπόρων στο άρθρο 99, ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (εξωδικαστικές ή δικαστικές). Διαβάστε περισσότερα
 • Τραπεζικό δίκαιο – δίκαιο καταναλωτή – καταχρηστικοί όροι τραπεζικών συμβάσεων
 • Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης (Ακυρώσεις Διαταγών πληρωμής, διάσωση κύριας κατοικίας, διόρθωση αξίας πλειστηριασμών)
 • Ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής και πλειστηριασμών, λήψη ασφαλιστικών μέτρων
 • Εργατικό – συνταξιοδοτικό δίκαιο
 • Διεκδίκηση εργατικών αποζημιώσεων, πρόβλεψη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος
 • Εμπορικό – εταιρικό δίκαιο, δικαστική είσπραξη απαιτήσεων
 • Διεκδίκηση αποζημιώσεων, είσπραξη οφειλών από επιταγές, τιμολόγια, μισθώματα κλπ
 • Οικογενειακές διαφορές
 • Διαζύγια, διατροφές
 • Ποινικό δίκαιο
 • Υπεράσπιση κατηγορουμένων σε φορολογικές, ασφαλιστικές και οικονομικού περιεχομένου ποινικές δίκες καθώς και των αδικημάτων της σωματικής βλάβης, εξύβρισης, δυσφήμησης κλπ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Επίλυση διαφορών
  Η επίλυση των διαφορών χρειάζεται τακτικές. Το να γνωρίζεις πότε πρέπει να συμβιβαστεί μια υπόθεση με τους πιο ευνοϊκούς όρους για τον πελάτη και προς αποφυγή χρονοβόρων δικαστικών ενεργειών είναι στοιχειώδες.
 • Ακίνητη Περιουσία
 • Αγορά και πώληση εμπράγματων δικαιωμάτων
 • Συμβάσεις Sale and lease back
 • Επίλυση εμπραγμάτων διαφορών
 • Ενοχικά ζητήματα που αφορούν ακίνητα
 • Συμβάσεις έργου
 • Κληρονομικές Υποθέσεις
 • Κληρονομητήρια, νομιμοποιήσεις κληρονόμων, αποδοχές κληρονομιών, διεκδικήσεις κληρονομιών, γονικές παροχές, δωρεές.