ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΛΕΣ ΟΙ ΕΥΧΕΣ. ΑΛΛΑ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τους τελευταίους μήνες έχει ενταθεί η φημολογία σχετικά με τις επικείμενες ρυθμίσεις που πρόκειται να ισχύσουν για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τα  όσα  ακούγονται  για  άλλη μια φορά δυστυχώς επιβεβαιώνουν, ότι οι ιθύνοντες δεν έχουν απόλυτη επίγνωση της οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα.

Στις 12/04/2013 ανακοινώθηκαν τα νέα ποσοστά ανεργίας που έφτασαν στο εκπληκτικό νούμερο του 27,2%. Οι τελευταίες προβλέψεις σχετικά με την ύφεση κάνουν λόγο για 8% για το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Σχετικά με τα ανακοινωθέντα:

1ον Τίποτα δεν μπορεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη, εφόσον δεν έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απλά λόγια στον παρόντα χρόνο οι ρυθμίσεις που ισχύουν για τους δανειολήπτες και για τους οφειλέτες του Δημοσίου, όπως φυσικά και για τους εμπόρους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους, είναι οι ισχύουσες.

2ον Από τις μέχρι σήμερα ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαπιστώνεται ότι οι επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης θα κινηθούν πάνω σε τρείς άξονες.

Α. Για όσους δεν υπάγονται ή δεν επιθυμούν να υπαχθούν στο Νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά προβλέπεται η θέσπιση περιόδου χάριτος 4 ετών με επανεξέταση στα 2 έτη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δανειολήπτης καταβάλλει μόνο τόκους. (τοκοπληρωμή) που υπολογίζονται με σταθερό επιτόκιο 1,5%. Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται ισόχρονα με την περίοδο χάριτος και η εξόφλησή του μετά το πέρας αυτής συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι τράπεζες παρατείνουν τη διάρκεια αποπληρωμής των δανείων, κερδίζουν από τους επιπλέουν τόκους διότι δεν δίνουν «δωρεάν» την περίοδο χάριτος των 4 ετών, δεν υπόκεινται σε δικαστική ρύθμιση σύμφωνα με το Ν. 3869/2010 που σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπει κούρεμα του χρέους παρότι η ανακεφαλαιοποίηση τους βαρύνει τους Έλληνες  φορολογούμενους. Τα κριτήρια υπαγωγής των σχετικών δανειοληπτών υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών, οι οποίες φυσικά θα έχουν το πρώτο και τελευταίο λόγο στη σχετική ρύθμιση, καθώς θα μπορούν να αναθεωρούν κατά το δοκούν τους συμβατικούς όρους δεδομένου ότι έχουν το δικαίωμα επανεξέτασης μετά από δύο χρόνια.

Β. Οι Τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 δηλαδή για το γνωστό νόμο Κατσέλη.

  • Με το νέο πλαίσιο θα αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου με ρητή υπαγωγή και όσων έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας (μπλοκάκια). Δηλαδή να ξεπεραστεί και το σχετικό πρόβλημα περί  διάγνωσης της εμπορικότητας.

Βελτίωση του εξωδικαστικού συμβιβασμού: Προβλέπεται ότι θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το   50% + 1 των απαιτήσεων των οφειλών και όχι η πλήρης ομοφωνία, που απαιτείτο μέχρι σήμερα.

  • Θα προβλέπεται η καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας, εφόσον η προσδιοριζόμενη δικάσιμος υπερβαίνει τις προθεσμίες που θέτει ο νόμος (δηλαδή τους έξι μήνες).
  • Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το δικαστήριο. Η ελάχιστη καταβολή ορίζεται στο 10% της τρέχουσας δόσης με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι τράπεζες εξασφαλίζουν την αποπληρωμή των δανείων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές δυνατότητες του δανειολήπτη. Επίσης συντρέχει ο κίνδυνος να μην τηρήσουν οι οφειλέτες τη σχετική ρύθμιση, άρα να εκπίπτουν των ευεργετημάτων του Νόμου.

Ας σημειωθεί επίσης ότι δεν ξεκαθαρίζεται σαφώς πώς θα διενεργείται ο σχετικός εξωδικαστικός συμβιβασμός, πόσος χρόνος θα απαιτείται για  την ολοκλήρωση του, ποιες τυχόν ενστάσεις θα προβλέπονται από τους πιστωτές που δεν συμφωνούν, ποια δικαστική ασφάλεια θα έχουν οι δανειολήπτες μέχρι την ολοκλήρωση του, κλπ.

Γ. Τειρεσίας: Στη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών προβλέπεται η βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται οι συνέπειες της δυσχερούς οικονομικής περιόδου και να δίνεται η δυνατότητα μιας πιο ευέλικτης αντιμετώπισης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα, ανάλογα με το συνολικό τους προφίλ και όχι με βάση μεμονωμένα ατυχή περιστατικά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Όλοι γνωρίζουν ότι ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ είναι αποκλειστικό όργανο των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι τράπεζες έχουν τον πρώτο και το τελευταίο λόγο για χορήγηση δανείων, χωρίς να υποχρεώνονται από καμιά αρχή να ακολουθήσουν προτροπές είτε από τη κυβέρνηση, είτε από άλλα θεσμικά όργανα.

Τελειώνοντας θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι σχετικές ρυθμίσεις που έχουν δρομολογηθεί, προετοιμάζουν και την άρση της αναστολής των πλειστηριασμών για το επόμενο έτος. Η τρόικα έχει ήδη δώσει το πράσινο φως για την άρση της αναστολής των πλειστηριασμών χωρίς εξαιρέσεις για το έτος 2014.

Οι σχετικές εξαγγελίες στηρίζονται στην ελπίδα περί οικονομικής ανάκαμψης, που μακάρι να επιβεβαιωθούν. Η θεσμική όμως λειτουργία μιας τραυματισμένης οικονομίας δε στηρίζεται σε ευχές, αλλά στη πραγματικότητα.

Δημοσιεύτηκε στο Ρύθμιση Οφειλών