Δικηγορικό Γραφείο Αθηνών, Χαράλαμπος Δήμου και συνεργάτες

άρειος πάγος δικαστήριο

Από το 2000 μέχρι σήμερα, το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες στην Αττική (Αθήνα, Πειραιά, Σαλαμίνα) αλλά και στην επαρχία (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίκαλα κ.α.) μέσω των συνεργατών μας. Με αναπτυγμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την ελληνική επικράτεια παρέχεται νομική κάλυψη σε πανελλαδικό επίπεδο.
Προτεραιότητα μας είναι η άμεση εξυπηρέτηση και η επιτυχής διεκπεραίωση της κάθε υπόθεσης με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Ήδη το γραφείο μας από την έναρξη εφαρμογής του νόμου 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, που αφορούν την ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων φυσικών προσώπων:

α) είτε εξωδικαστικά (δηλαδή ρύθμιση της οφειλής με την τράπεζα) και

β) είτε δικαστικά (δηλαδή κατάθεση της αίτησης υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου για την ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και υποστήριξη τους στο ακροατήριο).

Θεωρούμε ότι η κάθε περίπτωση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Από το πρώτο ραντεβού η υπόθεση σας αναλύεται διεξοδικά από δικηγόρο και πεπειραμένο οικονομικό σύμβουλο και αμέσως προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή: απόπειρα εύρεσης συμβιβαστικής λύσης με την τράπεζα,  που να λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες και τα συμφέροντα σας.      Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό συντάσσουμε και καταθέτουμε την σχετική αίτηση στο αρμόδιο ειρηνοδικείο. Άμεσα αιτούμαστε την λήψη ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να κατοχυρωθεί η περιουσία σας και κυρίως η πρώτη κατοικία. Καθόλη την παραπάνω διαδικασία αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπροσώπηση σας απέναντι στις Τράπεζες και στις καθημερινές οχλήσεις τους (τηλέφωνα, επιστολές, εξώδικα κλπ). Κλείστε σήμερα συνάντηση με δικηγόρο προκειμένου να ενημερωθείτε για τις διατάξεις του νόμου.
Είναι γεγονός ότι τελευταία έχουν εμφανιστεί πολλά γραφεία που δεν είναι δικηγορικά και παρέχουν υπηρεσίες σχετικά με τον Νόμο, ο οποίος όμως προβλέπει την προσφυγή του οφειλέτη σε δικαστήριο, όπου η εκπροσώπηση από δικηγόρο είναι απαραίτητη.
Το Δικηγορικό γραφείο «Χαράλαμπος Δήμου & Συνεργάτες», πριν την εφαρμογή του Ν. 3869/2010 (Αύγουστος 2010), εξειδικεύεται στο πτωχευτικό δίκαιο υπερχρεωμένων εμπόρων και επιχειρήσεων, έχοντας χειριστεί με επιτυχία παρόμοιες υποθέσεις, υπαγωγής εμπόρων και εμπορικών εταιρειών σε διαδικασία εξυγίανσης του άρ. 99 Ν. 3588/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4013/2011.
Εκτός από υποθέσεις του Νόμου 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) αναλαμβάνουμε την πλήρη νομική κάλυψη και εκπροσώπηση σας σε ευρύ φάσμα υποθέσεων, όπως συναινετικά διαζύγια, αγωγές αποζημίωσης, συμβόλαια, κληρονομικές υποθέσεις, συνταξιοδοτικές, φορολογικές υποθέσεις κλπ. Το γραφείο και οι δικηγόροι συνεργάτες του εξειδικεύονται και έχουν καθημερινή δικαστηριακή τριβή σε όλα τα αντικείμενα δικαίου.

Με εκτίμηση
Χαράλαμπος Δήμου
Δικηγόρος Αθηνών